Onze visie en aanpak van uw belangen

Het beeld dat de buitenwacht van een belastingadviseur of een administrateur heeft, is een man/vrouw die na afloop van het jaar langskomt om de cijfers te ‘controleren’ en deze vervolgens te bespreken met de ondernemer. Een ander beeld dat de buitenwacht van de adviseur heeft, is dat hij/zij vooral ‘nodig’ is voor verschillende externe partijen. Een noodzakelijk kwaad dus.

Deze beelden gaan uit van een productgerichte benadering (jaarrekening, aangifte) door de adviseur. De Jong Belastingadviseurs kiest voor een klantgerichte benadering. Een klantgerichte benadering die begint met een vertrouwensbasis tussen klant en adviseur, waarin plaats is voor openheid en respect voor elkaars mening en expertise. Een vertrouwensbasis die niet alleen inhoud krijgt na afloop van het jaar, maar vooral gedurende het jaar. Door de jaarcijfers niet als een voldongen feit te accepteren, maar door gedurende het jaar, vanuit ieders rol en verantwoordelijkheid, de bedrijfsuitkomsten te analyseren en zo nodig bij te sturen. Met de adviseur in de hoedanigheid van sparringpartner voor de ondernemer. Dan pas is er sprake van een vertrouwensrelatie met een toegevoegde waarde voor beide partijen.

“Bent u na het lezen van ons verhaal benieuwd naar wat wij op fiscaal en financieel gebied voor u kunnen en willen betekenen? Nu en in de toekomst? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij vertellen u graag meer over onze manier van werken; duidelijk met visie”